Caută
Ne găsești și pe

Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și MINI-FARM SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

1. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al MINI-FARM SRL Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, vă informăm că MINI-FARM SRL iși va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

2. Utilizarea Site-ului

MINI-FARM SRL acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

 • puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Continut;
 • nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri fără acordul în scris al MINI-FARM SRL;
 • nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus mentionate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al MINI-FARM SRL;
 • este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la raspundere civilă, sau ar încalca în alt mod legea. MINI-FARM SRL va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății MINI-FARM SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 • este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

3. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

4. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

5. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. MINI-FARM SRL și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. MINI-FARM SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

6. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât MINI-FARM SRL Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. MINI-FARM SRL nu controlează, si nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, MINI-FARM SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 • sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • nu oferă o securitate adecvată;
 • conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
 • sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, MINI-FARM SRL nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea MINI-FARM SRL

7. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

MINI-FARM SRL poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici compania, MINI-FARM SRL, nici sucursalele, afiliații, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

8. Legislație aplicabilă si Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.